Losta Sahil Evi
Losta Sahil Evi


Atlas
Irmakların tanrıçası olan Asia'nın oğludur. Olimpus'ta Zeus'a saldırdığı için sonsuza kadar Gökkubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı. Bu mitolojik dayanakla tıpta kafatasını taşıyan ilk omura da Atlas adı verilmiştir.Okeanos
Evreni çevreleyen tüm suların tanrısıdır. Efsaneye göre; Ay, Güneş, yıldızlar dahil tüm gök cisimleri OKEANOS 'un sularından doğup yine bu sularda batarlar.Hebe
Zeus ve Hera'nın kızı ,gençliğin ve güzelliğin tanrıçası. Hebe'nin en önemli görevi tanrılara ölümsüzlüğü sağlayan ambrosia ve nektarları sunmakmış. Bunun yanı süre, Hebe/Hepa hatta Ana Tanrıça olarak anıldığı gibi ,bütün insanların anası Havva' nın ta kendisi olduğu da söylenir.Pan
Ormanların ,ovaların ve çoban sürülerinin tüm kırların tanrısı. Yanında hiç ayırmadığı yedi delikli flütünün hikayesinde derin bir aşk acısı ve kavuşamama yattığı söylenir.Dionysos
Çal'lı şarap tanrısı. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır.Selene
Ay Tanrıçası. (Luna) Güneş tanrısı ve Şafak tanrıçasının kardeşi. Güneş gökyüzünde ki yolculuğunu bitirdiğinde Selene kendi yolculuğuna başlarmış. Aynı zamanda, Pandora dan son çıkan şeyi; yani "umudu" korumakla da görevli olduğu söylenir.

Helios
Güneş Tanrısı.Bugünkü Rodos Adası'nda som altından yapılmış sarayında; güzeller güzeli Rhode ile yaşarmış. Her sabah Eos (sabah yıldızı) Helios'un  ateşten atlarını boyunduruğa geçirerek onları Helios'un gökteki yolculuğuna hazırlarmış.Doğudan batıya ulaşan Helios'u ve atlarını Hesperos (akşam yıldızı) karşılarmış .Sonra som altından bir kupanın içine bir kayığa yerleşir gibi yerleşip Okeanos'un suları ile tekrar doğudaki sarayına dönermiş.